TWI Problem Solving

TWI Problem Solving
TWI Problem Solving

TWI Problemlösning (PS) är ett sätt att lära dina arbetsledare att lösa problem - snabbt och effektivt. Detta görs med hjälp av de tre TWI-metoderna (JI, JR & JM) i ett systematiskt tillvägagångssätt.

TWI Problemlösning är sättet att utbilda dina handledare att bli kompetenta i problemlösning så att de inte behöver vänta på att någon annan kommer och åtgärdar den åt dem.

En grundlig analys finner orsaken och då kan du göra en motåtgärd. Här kommer de tidigare implementerade TWI-programmen till hjälp för att lösa problemet:

  • Är det ett problem med relationerna, är TWI Job Relations lösningen
  • Är det ett problem med träning, är TWI Job Instruction lösningen
  • Är det ett problem med processen är TWI-Job Methods lösningen

TWI PS är ett program som syftar till att ge dina handledare självförtroende så att problem kan lösas när de är där. Programmet kan vara en överbyggnad av de tre tidigare TWI-programmen, eftersom det ger ett förnyat fokus på hur programmen interaktivt får större inverkan. En effekt som är inriktad på hantering och lösa problem.

TWI Problemlösning handlar om att skapa mer värde och bättre prestanda för din organisation: När chefer och handledare kan hantera problem - som är oundvikliga i alla organisationer - kan du fokusera på värdeskapande. Därför är programmet utformat för att lära ett dynamiskt förhållningssätt till problem som gör TWI PS långsiktigt. Lär dig att hantera problem inte bara nu men också för framtiden.