TWI Job Safety

TWI Job Safety
TWI Job Safety

Vägen till att skapa och upprätthålla en sund och säker arbetsmiljö.

TWI Job Safety (JS) är den del av TWI som ger ett systematisk sätt att identifiera och eliminera de faktorer som leder till olyckor. TWI JS var inte ett av de ursprungliga TWI-program som utvecklades under Andra Världskriget. Programmet utvecklades av japanerna i samarbete med amerikanerna i Japan efter kriget och långt senare togs det tillbaka till USA av Patrick Graupp från TWI Institute (tidigare från Sanyo, Japan).

Tillvägagångssättet för TWI JS är att säkerhetsincidenter inte bara händer. De orsakas av olika faktorer: delar och material, utrustning, verktyg/maskiner, arbetsform eller miljö. De kan också orsakas av människor på grund av deras psykiska eller fysiska tillstånd, attityder och metoder, användning av personlig skyddsutrustning samt utbildningsnivå eller timing och miljö i själva arbetet. JS lär arbetsledaren att analysera dessa faktorer för att identifiera och eliminera orsakerna till olyckor innan de inträffar. Liksom de andra TWI-programmen är det en 4-stegsmetod, som också lätt kan tas med i form av ett kort.

De fyra stegen i TWI Job Safety:

  •     Steg 1: Identifiera orsakerna till faran
  •     Steg 2: Ta beslut om motåtgärder
  •     Steg 3: Genomför motåtgärderna
  •     Steg 4: Undersök resultat

Dina arbetsledare kommer att lära sig hur de identifierar varje steg på vägen till att hitta källan till en eventuell olycka och se till att den aldrig kommer att hända (igen).