TWI Job Relations

TWI Job Relations
TWI Job Relations

TWI Job Relations: Din väg till ökad trivsel hos dina medarbetare samt effektiv konflikthantering.

Beskrivning av TWI Job Relations

Att uppnå resultat genom andra är en svår och ofta underskattad uppgift. Alla resultat av det arbete som arbetsledare utför är ett direkt resultat av det arbete som utförs av de människor som arbetsledarna förfogar över. Därför är det viktigt att de har goda kunskaper i konflikthantering, attityder och beteenden så att de på ett effektivt sätt kan skapa och upprätthålla goda relationer med dem. Detta är, som vi vet, helt avgörande för framgång i alla organisationer. 

Oftast gynnas arbetsledarna eftersom de är framgångsrika som goda produktiva medarbetare som har tillfredsställande teknisk insikt i det dagliga arbetet. De flesta förstagångsarbetsledare behöver utbildning och coachning i hur man förebygger och hanterar personalkonflikter. En överväldigande majoritet av arbetsledare bygger upp sina mänskliga färdigheter genom att pröva sig fram. Efterhand lär de sig att utveckla sina egna sätt att hantera situationer på.

Resultatet kan bli att arbetsledaren antingen undviker svåra situationer (konflikter i form av att hantera förväntningar, ge feedback, ge en varning eller att hantera motstånd) eller går in i svåra situationer och hanterar dem på ett icke-effektivt sätt. Detta kan skapa rädsla och ilska hos motparten i stället för motivation/samarbetsvillighet. Flera arbetsledare säger om sin roll att de är rädda för att arbeta med människor - eftersom de aldrig har lärt sig att hantera dessa svåra situationer. Genom TWI JR-programmen får arbetsledarna de färdigheter som krävs för att hantera dessa situationer.

Tillsammans med TWI Job Instruction formger TWI Job Relations den grundträning av dina arbetsledare som både har hjälpt USA under andra världskriget och har använts av Toyota och andra japanska företag i över 70 år för att utveckla arbetsledare och en exceptionell arbetskraft. Efter TWI Job Relations och Job Instruction slagit rot hos arbetsledarna kommer tillämpningen av TWI Job Method dessutom bidra till att skapa en kultur av kontinuerliga små och stora processförbättringar (grunden för ditt Kaizen- eller Leanprogram).

Fördelar

Du kommer att lära dig att utveckla och upprätthålla positiva relationer med medarbetare och med människor på alla nivåer i organisationen och på så sätt förstå hur man löser konflikter när de uppstår - genom TWI JR:s 4-stegsmetod.

Kursupplägget

Kursen genomförs på 5x2 timmar. 2 timmar varje dag under en vecka. Innehållet är en blandning av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. När kurstimmarna är gjorda rekommenderas det att man genomdriver TWI JR-coaching som är anpassad efter ditt genomförande av TWI.

Du kommer att lära dig:

 • Att utveckla färdigheter i att förstå individers hantering av svåra och obekväma situationer.
 • Att analysera en situation och grundligt förstå fakta innan beslut fattas samt hur man följer upp dessa beslut - med hjälp av TWI JR:s konflikthanteringsmetod i 4 steg:
  • Steg 1: Skaffa fram fakta   
  • Steg 2: Tänk igenom och ta beslut
  • Steg 3: Vidta åtgärder
  • Steg 4: Undersök resultat 
 • Att förstå hur man kan förebygga konflikter - med hjälp av de 4 grunderna för goda relationer:
  • Låt varje medarbetare få veta hur det går för honom/henne
  • Ge erkännande feedback
  • Berätta för medarbetare i förväg om förändringar som kommer att påverka dem
  • Utnyttja varje persons förmågor på bästa sätt

TWI KATA Konferens

Här har du möjlighet att lära mer om Training Within Industry (TWI) som också är känt som ”den mänskliga sidan av Lean” samt hur begreppet Toyota Kata och TWI hjälper varandra att driva utvecklingen framåt på ett säkert och stabilt sätt.

TWI JR hos Foss Analytical

"Mätbara resultat, konkreta fakta och synliga effekter på nedersta raden, är vad de flesta företag fokuserar på varje dag. Men vad händer om du glömmer åsikter, känslor, relationer och konflikter? FOSS Analytical har valt TWI Job Relations (JR TWI) i sitt arbete med relationer."

Läs hela artikeln i vårt kunskapscenter på BTP.dk