TWI Job Method

TWI Job Method
TWI Job Method

TWI Job Method skapar en grund i ditt arbete med kontinuerliga förbättringar, som Toyota numera kallar "Kaizen".

Beskrivning av TWI Job Method

När du har förankrat Job Instruction och Job Relations som en del av din kultur är det dags att gå in djupet med processförbättringar. Du har vid det här laget lärt dig att träna dina medarbetare på bästa möjliga sätt och dina arbetsledare har lärt sig att skapa och upprätthålla goda relationer med de anställda - och i och med detta är du på god väg att stabilisera och standardisera din produktion. 

TWI Job Method (JM) är ett beprövat processförbättringsprogram med kopplingar direkt till Toyotas Kaizen-program. Se Art Smalley genomsyrar TWI JM Toyotas Kaizen-program än idag. När alla tre TWI-programmen - TWI JI, TWI JR och TWI JM - genomförts har grunden till TWI:s Problemlösningsprogram lagts.

Fördelar:

Du kommer att lära dig hur du kan eliminera, kombinera, omarrangera och förenkla jobb så att du på bästa möjliga sätt utnyttjar de människor, maskiner och det material som du har till ditt förfogande.

Kursupplägget

Kursen genomförs på 5x2 timmar, 2 timmar varje dag under en vecka. Innehållet är en blandning av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. När kurstimmarna är gjorda rekommenderas det att man genomdriver TWI JM:s uppföljningscoaching som är anpassad efter ditt genomförande av TWI.

Du kommer att lära dig:

Hur du kontinuerligt förbättrar och hur man utför ett jobb - med fokus på att öka kvaliteten och produktiviteten samt sänka dina kostnader - enligt TWI JM:s 4-stegsmetod:

 • Steg 1: Dela upp jobbet
 • Steg 2: Fråga om varje detalj
  • "Varför"- och "vad"-frågor - för att eliminera missförstånd
  • "Var"-, "när"- och "vem"-frågor - för att kombinera och omarrangera
  • "Hur"-frågor - för att förenkla
 • Steg 3: Utveckla den nya metoden
  • "Sälj" förändringen till din omgivning
  • Erhåll det godkännande som du behöver
  • Ta omedelbart den nya metoden i bruk
  • Ge beröm åt de inblandade
 • Steg 4: Använd den nya metoden