TWI Job Instruction

TWI Job Instruction
TWI Job Instruction

Vägen till effektivitet är att utbilda sina medarbetare att göra sitt jobb korrekt, säkert och samvetsgrant.

Beskrivning av TWI Job Instruction

Standardiserat arbete är allmänt erkänt som en hörnsten i varje Lean-transformation. TWI Job Instruction är erkänt för att skapa en solid grund för ett standardiserat arbete genom personalutbildningen.

Varje framgångsrik validering att en uppgift utförs i enlighet med standarden är en bekräftelse på att arbetet utförts korrekt, att medarbetaren är tillräckligt utbildad och att processen är i kontroll.

Standardiserat arbete ger en grund som tydligt visar avvikelser från dessa önskade förhållanden, så att man snabbt kan upptäcka och korrigera eventuella avvikelser. Det ger också den bästa grunden för kontinuerlig förbättring, eller som det heter på japanska: Kaizen.

“Where there is no standard, there can be no improvement. For these reasons, standards are the basis for both maintenance and improvement.”

av Masaaki Imai, ur boken Gemba Kaizen

Denna kurs kommer att ge en överblick över TWI - med fokus på Job Instruction-programmet. 

Jobbträning är ett sätt att få en person att snabbt komma ihåg hur ett jobb utförs korrekt, säkert och samvetsgrant. TWI Job Instruction utgör grunden för ökad trivsel, kontinuerlig förbättring och problemlösning.

"Om medarbetaren inte har lärt, har tränaren inte lärt ut" - TWI JI:s mantra

Fördelar:

Du kommer att lära dig hur alla element inom TWI hjälper en organisation i skapandet av kvalificerade och engagerade arbetsgrupper som effektivt kan lösa problem inom sitt ansvarsområde. Du kommer att förstå principerna för TWI Job Instruction och varför strukturerad träning och coaching på arbetsplatsen är så effektiv.

Kursupplägget

Kursen genomförs på 5x2 timmar, d.v.s. 2 timmar varje dag under en vecka. Innehållet är en blandning av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. När kurstimmarna är gjorda rekommenderas det att man genomdriver TWI JI:s uppföljningscoaching som är anpassad efter ditt genomförande av TWI.

Du kommer att lära dig:

 • De fem grundläggande behoven för en arbetsledare
 • Hur man planerar träningen (träningsschemat)
 • Hur man gör jobbuppdelningar
 • Hur man förbereder sig innan man instruerar enligt TWI:s 4-stegsmetod
 • Hur man instruerar med hjälp av TWI JI:s 4-stegsmetod
  • Steg 1: Förbered medarbetaren
  • Steg 2: Presentera jobbet
  • Steg 3: Prova på jobbet
  • Steg 4: Uppföljning

Öppen kurs i Job Instruction

Inbjudan till att bli Tränare i Job Instruction, Training Within Industry, TWI Varför ska jag delta i den här utbildningen? Vad är viktigt i er verksamhet? Ni har förmodligen behov av att förbättra och kontrollera:

o Kvalitet o Produktivitet o Kostnader
Oavsett bransch ni är i så är dessa överlevnadsfrågor! Självklart måste ni 
göra detta utan att försämra arbetsmiljön för era medarbetare!

Praktisk information
Dato: 13-15/9 2017
Tidspunkt: 08:30-16:30
Plats: Swegon i Kvänum
Priset är 12.500kr / deltagare. excl. vat

TWI KATA Konferens

Här har du möjlighet att lära mer om Training Within Industry (TWI) som också är känt som ”den mänskliga sidan av Lean” samt hur begreppet Toyota Kata och TWI hjälper varandra att driva utvecklingen framåt på ett säkert och stabilt sätt.