TWI-tjänster

Allmän information om TWI-kurserna och våra TWI-tränare

Alla TWI-program är standardiserade program, både när det gäller hur handledarna använder sig av av metoderna i det dagliga livet och hur vi som TWI-tränare undervisa under 10-timmarskurserna med TWI. Kort sagt: 

  • Varje program har en motsvarande 4-stegsmetod. 
  • Varje metod och undervisning är skriven med ett vardagligt språk. 
  • Kurserna planeras som 5x2 timmar, fördelat på 2 timmar varje dag i en vecka. Det rekommenderas att deltagaren mottager extra coaching så att du verkligen lär dig metoden innan du börjar använda den med medarbetarna. 
  • Adepterna undervisas i små grupper om 6 till 10 personer. 
  • Varje deltagare övar på metoden genom att utföra en demonstration under 10-timmarskursen. Ett exempel under TWI Job Instruction-kursen skulle kunna vara att deltagarna tar med sig ett arbetsmoment från deras vardag och försöker träna en annan i det momentet. 

Alla våra TWI-tränare följer de erkända TWI-manualer som har testats tusentals gånger världen över och justerats i över 70 år. Detta för att säkerställa den bästa utbildningen för dina arbetsledare. Våra TWI-tränare är alla certifierade att undervisa dig i TWI-programmen enligt de krav som fastställts av TWI Institute i USA.

TWI Job Relations

TWI Job Relations

TWI Job Relations: Din väg till ökad trivsel hos dina medarbetare samt effektiv konflikthantering.

TWI Job Instruction

TWI Job Instruktion

Vägen till effektivitet är att utbilda sina anställda till att utföra sitt arbete korrekt, säkert och samvetsgrant.

TWI Job Method

TWI Job Method

TWI Job Method skapar en grund i ditt arbete med ständiga förbättringar, som Toyota numera kallar "Kaizen".

TWI Job Safety

Vägen till att skapa och upprätthålla en sund och säker arbetsmiljö. Detta starka TWI-program har utvecklats i samarbete mellan TWI-tränare från USA och från den japanska industrin, där det - hittills - bästa exemplet på detta är Toyota.

TWI Problem Solving

TWI Problem Solving (PS) är ett sätt att lära dina arbetsledare att lösa problem - snabbt och effektivt. Detta görs med hjälp av de tre TWI-metoderna (JI, JR & JM) på ett systematiskt sätt.