Toyota KATA 10-timmarsträning

John Vellema, Mike Rother och Joakim Bjurström i dialog om KATA 10-timmarskursen och om hur viktig övning är för att bemästra nya färdigheter. Bemästra först det nya och förbättra det sedan. Som Mike brukar säga: "Om du fortfarande gör det på samma sätt efter 6 månader, då är något fel". Genom KATA 10-timmarskursen lär du dig de grundläggande delarna av Kata som efter ett pilotprojekt kan förbättra din interna kultur.
Toyota KATA 10-timmarsträning

TWI Institute's KATA 10-timmarsprogram följer det kända och effektiva formatet från TWI-programmen. 2 timmar per dag, under 5 dagar - och alla deltagarna ska öva på metoden. 

Detta program har utvecklats globalt och i samråd med Mike Rother. I vårt utvecklingsteam deltog vår konsult Joakim Bjurströmsom också är vår KATA Master Trainer. 

Genom denna KATA 10-timmarskurs kommer du lära dig om Förbättrings-KATA, Coaching-KATA samt hur TWI-programmen kan integreras som systematiska metoder för att övervinna hinder, för att komma närmare målet. Flera företag lägger till KATA Coaching efter att ha arbetat med några av TWI-programmen under en period. Detta hjälper dig att gå vidare från pilotprojektet till dagligt bruk.

 

Denna kurs innehåller:

10-timmars TWI-format (Fem 2-timmars lektioner)

  • Ger deltagarna kunskap och möjlighet till att öva i en trygg miljö.
  • Tillåter deltagarna att absorbera materialet mellan lektionerna.
  • Påskyndar inlärningen och utvecklingen av KATA-färdigheterna.

"Learn-by-doing"-sättet (inga PowerPoints)

  • En mer effektiv undervisning. Att höra och se räcker inte - vi måste göra det.
  • Övning och mentorskap som tillämpas på verkliga problem.

Väldefinierat program som kan spridas globalt - precis som våra TWI-program.  

  • Alla deltagare får exakt samma utbildning, vilken levereras av certifierade tränare.
  • Denna standardiserade metod för träning och utbildning kommer att säkerställa en likformighet i hela organisationen, vilket är avgörande för en långsiktig och hållbar lösning.

Vill du veta mer om KATA?

Kontakta Joakim Bjurström för ytterligare information om våra KATA-program.

Joakim@btp.dk

Toyota KATA-expert

Joakim Bjurström har översatt Toyota KATA-boken till svenska, i nära samarbete med Mike Rother.

Om du vill läsa mer om våra egna böcker och dem som vi rekommenderar kan du ta en titt i kunskapscentret på btp.dk