Hur kommer vi igång?

Hur kommer vi igång?

Det finns några bra saker att göra för att få en god start. En sak som vi alltid rekommenderar är att besöka en av våra befintliga kunder som kommit igång med att arbeta med TWI och/eller Kata. Vänligen kontakta oss för att komma i kontakt med företag som passar in på just din situation.

Förutom detta har vi sammanställt sju startsteg, som du kan låta ligga som grund till utvecklingen av din egen startplan.

De 7 startstegen

1. Bildandet av en Styrgrupp

Det första steget du behöver åta dig är att utforma ramarna för hanteringen av din TWI- och/eller KATA-uppstart, inklusive att bestämma sponsorer, styrgruppmedlemmar och en TWI- och/eller KATA-coach.

När du har valt din TWI-styrgrupp är det klokt att studera och förstå TWI och/eller KATA - så att du har den kunskap som krävs för att stödja starten och den efterföljande resan. Detta kan göras genom att läsa böcker, artiklar, delta i introduktionsworkshops för TWI och/eller KATA, delta vid TWI- och KATA-konferenser eller eventuellt gå på företagsbesök.

Därefter kan styrgruppen med fördel skriva ned de första tankarna om en uppstartsplan, omfattning och resurser och inte minst varför det blir TWI och/eller Kata. Detta är en viktig del då ordentliga förberedelser är en nödvändighet för att säkerställa ett hållbart genomförande. Det är viktigt att det förstås vilket problem verksamheten vill lösa med införandet av TWI- och/eller KATA-programmen. Vissa företag använder sig av A3-verktyg för att klargöra dessa delar.

Du kan hitta ytterligare inspiration och information i form av artiklar, böcker, filmer och aktiviteter i form av workshops och konferenser på btp.dk-webbplatsen under >Kunskapscenter< och under >Konferenser och kurser<.

2. Identifiera Pilotprojekt och Teammedlemmar

För att säkerställa den bästa starten i ett TWI- och/eller KATA-arbete rekommenderar vi att du börjar med att testa i ett mindre område. Du börjar alltså i liten skala och bygger sedan upp strukturen efter en sekventiell metod. När dessa pilotområden ska väljas ut kan det vara bra att ha i åtanke att det måste vara ett aktuellt problem som du vill lösa.

Här kan det vara fördelaktigt att arbeta vidare med ovannämnda A3, som vi rekommenderar att alla från styrgruppen undertecknar med penna, för att säkerställa rätt engagemang (som ett kontrakt).

Vårt huvudsakliga företag Business Through People ger en konsult/ledare utbildning i att välja rätt gruppmedlemmar till sitt/sina pilotprojekt. Detta kan med fördel användas när pilotområdet väljs. För mer information. Vikten av att sätta ihop rätt team kan vara helt avgörande för din framgång i pilotprojektet.

3. Grundträning och övningsperiod i TWI och/eller KATA

I detta steg rekommenderar vi tre mindre steg där vi som officiellt certifierad TWI Institute-partner kan hjälpa dig med rätt TWI- och KATA-kurser, coaching och certifiering. Det vill säga 10% utbildning, 20% coaching och 70% övning för att bemästra en färdighet. Detta kommer att bidra till att öka din framgång i pilotprojektet. Det är viktigt att gruppmedlemmarna känner att de är behöriga innan de går "Live". Under denna period kommer gruppmedlemmarna förbereda sig för att själva gå live i pilotområdet. Denna periodlängd kommer att variera i förhållande till organisationen och processens mognad.

4. Genomför pilotprojekt

I själva pilotprojektet kommer teamet nu att använda metoden i pilotområdet.

Under pilotprojektet är det viktigt att stötta, coacha och kontinuerligt vägleda pilotprojektteamet. På detta sätt kommer risken för misslyckande att minskas. Fokus här bör ligga på förändringsprocessen och på att skapa och upprätthålla goda relationer till medarbetare.

En viktig del i genomförandet av pilotprojektet är att chefer utför en bekräftande process hos medarbetarna för att säkerställa att pilotteamet har tränat sig effektivt. Det vill säga att medarbetaren är tillräckligt kvalificerad och motiverad till att följa det som lärts ut. Detta är en svår process att genomföra och kräver goda ledaregenskaper och träning - så att du inte skapar skuld och skam hos medarbetarna.

OBS: Se till att ha giltiga data innan du sätter igång med pilotprojektet och gör mätningar under och efter pilotprojektet - så det finns giltiga data för att demonstrera effekten av pilotprojektet.

5. Offentliggörande av resultaten från pilotprojektet

För en större utbyggnad av TWI och/eller KATA har resultaten från pilotprojektet en avgörande betydelse. Därför är det viktigt före, under och strax efter själva pilotprojektet att göra mätningar av effekten. När detta är gjort är nästa steg att klargöra de reaktionsmässiga resultaten och inte de rationella resultaten för att på så sätt bilda ett avtryck i resten av organisationen.

Detta gör arbetet med att få ut TWI och/eller KATA i resten av organisationen mycket enklare. Prat talar väl för sig självt och är en bra katalysator för att öppna "dörrarna" hos dem som inte har varit en del av pilotprojektet.

6. Utveckla interna TWI- och/eller KATA-tränare

Välj ut dina framtida TWI- och/eller KATA 10-timmarskurstränare utifrån pilotprojektgruppen. Låt dem sedan delta i en TWI Institute-certifierad 40-timmars "train-the-trainer"-kurs. Efter detta är de redo att träna sina egna TWI 10-timmarskurser och coacha nya arbetsledare i TWI.

7. Rulla ut TWI och/eller KATA i större skala

När du åtar dig utbyggnaden av TWI/KATA i större skala i din organisation rekommenderar vi starkt att du använder samma modell som används ovan. Varje gång du startar ett nytt område innebär det en upprepning av steg 1-5 igen - och kanske också steg 6.

Var noga med:

  • Sprid TWI och/eller KATA långsamt men stadigt
  • Inte alla områden samtidigt
  • Se till att du har ledningens engagemang
  • Fortsätt att coacha dina arbetsledare

Kom ihåg att dessa 7 grundpelare endast ska ses som inspiration för din uppstartsplan. Kontakta oss gärna när du ska sätta igång med denna viktiga planeringsprocess.

 

TWI KATA Konferens

Här har du möjlighet att lära mer om Training Within Industry (TWI) som också är känt som ”den mänskliga sidan av Lean” samt hur begreppet Toyota Kata och TWI hjälper varandra att driva utvecklingen framåt på ett säkert och stabilt sätt.

Referens

"Vi kontaktade Business Through People för första gången sommaren 2014, när vi just hade stött på TWI och hade börjat överväga om det var något för vårt företag. Genom vår dialog var det tydligt att Business Through People har en djup insikt i TWI, är väldigt passionerade och har en smittsam entusiasm som är inspirerande. 

Business Through People är övertygade om att det är en stor förändringsprocess som initierats, vilket de mer än gärna förmedlar. Det har varit avgörande för en god process och gett oss en solid plattform för utbyggnaden av TWI i hela företaget. 

Business Through People har ett bra nätverk som de är bra på att inkludera sina kunder i. Vi har haft stor nytta av att kunna söka kunskap och erfarenhet i nätverket, både under fasen med pilotprojektet och nu när TWI har blivit en del av den dagliga verksamheten."

Jesper Sørensen - Lean Manager, IdealCombi 

I länken kan du läsa fler av våra referenser