Video från Odense Kommun

"Vi har valt att vara mycket trogna TWI-metodens manualer, som är mycket specifika, i våra fem piloter som har omfattat cirka 120 medarbetare från fem olika delar av förvaltningen", säger Peter Højvig och tillägger: "Vi kan bekräfta att TWI har löst våra utmaningar bättre än någon annan metod som vi haft erfarenhet med. TWI bygger på samma princip som Toyota hyllar, nämligen att man måste bygga människor innan man bygger bilar, och det är en perfekt bas för vårt arbete i lean, som vi helt enkelt kallar företagsledning".

Peter Højvig, Senior Konsult på Odense kommun.

Besök BTP.dk för att se fler av våra filmer i vårt Kunskapscenter.

Artikel från Foss Analytical

FOSS Analytical har valt TWI Job Relations (JR TWI) i sitt arbete med arbetsrelationerna.

FOSS Analytical tillverkar avancerad analysutrustning för livsmedelsindustrin. Med flera års fokus på LEAN och diverse ledningskurser är processerna i FOSS Analytical standardiserade och testade. Processerna är dock en sak, åsikter och känslor hos medarbetarna är en annan. Genom att erkänna att relationerna är lika viktiga som processerna började FOSS Analytical år 2015 arbeta med TWI JR.

TWI JR ger medarbetare och chefer ett grundläggande verktyg för att hålla i minnet att åsikter och känslor ska arbetas med och förstås i det dagliga livet. Att formulera relationsarbetet genom proaktiv och reaktiv konflikthantering går många processer mycket lättare och smidigare. Åsikter och känslor som ilska och sorg kan påverka organisatoriska processer enormt.  

Besök BTP.dk för att läsa hela artikeln och fler i vårt Kunskapscenter.

Video från PostNord

"Vi har lyckats få en riktigt bra start på vår genomförandeprocess av TWI JI - era rekommendationer har varit helt 100%. Vi kan se resultatet av att vara tålmodiga, noggranna och mycket kommunikativa under hela genomförandeperioden, vilket har gett oss en bra grund och förståelse för TWI JI-processen.

I vårt 250-mans paketcenter har vi utbildat vår personal i flera jobb. Ett av våra resultat är att vi utnyttjar vår postcontainer 10% bättre, detta har resulterat i en årlig besparing på 8 miljoner DKK inom vår logistik."

Per Albrektsen - Lean Manager, PostNord, Köpenhamns paketcenter

Besök BTP.dk för att se fler av våra filmer i vårt Kunskapscenter

Uttalanden från kunder

"Skapa scenen för framgång!

Ja, det var det mantra vi fick lära oss när vi hade John Vellema som undervisar i TWI JI.

En av de bästa kurser jag har haft i mitt liv, några av mina kollegor sa att det är 10 år sedan vi har förbättrats så mycket.

Det är så häftigt att ha fått vara med om en sådan vecka - nu väntar vår egen utbildning under de kommande veckorna.

Jag kan när som helst rekommendera att man använder John Vellema som tränare och coach, därav ger jag mina bästa rekommendationer."

Hans Lasse Christensen, Produktionschef, Koncernvask.

Läs fler av våra kundreferenser och se vår kundlista på btp.dk