Globalt samarbete & nätverk

Globalt samarbete
Globalt samarbete

Som global samarbetspartner med TWI Institute i USA är vi en del av deras globala nätverk av TWI Institutes globala partners. Nedan kan du se hur vi genom detta nätverk kan erbjuda dig ett komplett TWI-paket.

Amerika

TWI Institute USA, huvudkontor
http://twi-institute.org

Australien

TWI Institute Australia 
http://www.twi-instituteaust.com

Tjeckien

TWI Institute Czech Republic 
http://www.dmc-cz.com

Skandinavien

TWI Institute Scandinavia
http://twi-institut-skandinavien.dk/

Spanien och Portugal

TWI Institute Spain 
http://www.instituto-twi.com/

Italien

TWI Institute Italien
Webbplatsen är under utveckling

England

TWI Institute UK
Webbplatsen är under utveckling

Frankrike

TWI Institute Frankrike
Webbplatsen är under utveckling

Nederländerna

TWI Instituut Nederland BV 
http://www.twi-instituut.com

Tyskland

TWI Institut Deutschland GmbH 
http://www.twi-institut.com

Schweiz

TWI Institute Switzerland 
http://www.twi-institute-switzerland.com/