För verksamheter

Vad krävs det för att bli en undervisare på en TWI 10-timmarskurs?

För varje TWI 10-timmarskurs (TWI Job Relations, TWI Job Instruction, TWI Job Method, TWI Job Safety och TWI Problem Solving) finns en efterföljande TWI 40 timmars "train-the-trainer"-utbildning, som ger tillgång till att undervisa på TWI 10-timmarskurserna. TWI-Institutets inlärningsmetod är "learning-by-doing" med tillhörande coaching. 

Efter avslutad kurs kommer du att vara säker på och ha färdigheter i att genomföra 10-timmarskursen.

Alla 40-timmarskurser leds av en Certifierad TWI Master Trainer. Själva undervisningen är standardiserad, men tillräckligt flexibel för att skapa en positiv och stöttande inlärningsmiljö för alla deltagare. Gruppstorleken är på mellan 4 och 6 deltagare och tillåter därför en 1-till-1-sparring med Master Trainern.

40-timmarskursen kan genomföras på din arbetsplats eller på en öppen kurs. De öppna kurserna kommer att genomföras främst i Danmark och USA. Kontakta oss för mer information om detta.

Varför ska jag bli en Certifierad TWI Institute-Tränare?

Du kommer att utbildas av erfarna och engagerade Master Trainers som genom dokumenterade framgångsrika fall har bevisat metodens användbarhet i olika branscher. Alla TWI-Institutets certifierade instruktörer blir en del av en gemenskap där man kan söka och dela erfarenheter.

Vilka är kraven för att delta i en TWI 40-timmars "train-the-trainer"-kurs?

"Train-the-trainer"-program kräver att du tillfredsställande har slutfört ett av TWI:s 10-timmarsprogram och sedan använt den lärda metoden med goda och stabila dokumenterade resultat som följd i minst 4 månader.

Om du vill veta mer om hur du blir en TWI Institute Certifierad Tränare är du välkommen att kontakta oss här.