För samarbetspartners

Vad krävs det för att bli en undervisare på en TWI 10-timmarskurs?

För varje TWI 10-timmarskurs (TWI Job Relations, TWI Job Instruction, TWI Job Method, TWI Job Safety och TWI Problem Solving) finns en efterföljande TWI 40 timmars "train-the-trainer"-utbildning, som ger tillgång till att undervisa på TWI 10-timmarskurserna. TWI-Institutets inlärningsmetod är "learning-by-doing" med tillhörande coaching.

Efter avslutad kurs kommer du att vara säker på och ha färdigheter i att genomföra 10-timmarskursen.

Alla 40-timmarskurser leds av en Certifierad TWI Master Trainer. Själva undervisningen är standardiserad, men tillräckligt flexibel för att skapa en positiv och stöttande inlärningsmiljö för alla deltagare. Gruppstorleken är på mellan 4 och 6 deltagare och tillåter därför 1-till-1-sparring med Master Trainern.

40-timmarskursen kan genomföras på din arbetsplats eller på en öppen kurs. De öppna kurserna kommer att genomföras främst i Danmark och USA. Kontakta oss för mer information om detta.

Varför ska jag bli en Certifierad TWI Institute-Tränare?

Du kommer att utbildas av erfarna och engagerade Master Trainers som genom dokumenterade framgångsrika fall har bevisat metodens användbarhet i olika branscher. Alla TWI-Institutets certifierade instruktörer blir en del av en gemenskap där man kan söka och dela erfarenheter.

Vad krävs det för att bli samarbetspartner med TWI Institut Skandinavien?

För att bli samarbetspartner med TWI Institut Skandinavien ska man ha fullbordat följande certifieringsprocess tillfredsställande:

  • Hitta ett värdföretag (som låter dig vara en del av deras TWI-implementering och köpa en av deras 10 platser på TWI 10-timmarskurserna).
  • Tillfredsställande ha fullbordat en TWI 10-timmarskurs (hos värdföretag). Gärna både TWI JI och TWI JR.
  • Ha använt den lärda metoden med goda och stabila dokumenterade resultat som följd i minst 4 månader tillsammans med värdföretaget.
  • Ha fullbordat TWI 40-timmarskursen, gärna både TWI JI och JR.

Det finns 2 typer av samarbetspartners i TWI Institut Skandinavien:

  • Få lov att använda TWI Institut Skandinavien's produkter genom eget bolag och använda TWI Institute Skandinavien's samarbetslogga på hemsidan samt säljmaterial och kopplas till/från TWI Skandinavien's hemsida.
  • Efter upprepade goda resultat och ett stort antal genomförda TWI 10-timmarskurser, som intern eller extern TWI-tränare, kan man ansöka om att bli en del av TWI Institut Skandinavien's egna TWI-tränare. Här hamnar man på TWI Institut Skandinavien's hemsida med tränarprofil och tillhörande marknadsföringsmöjligheter.

Om du vill veta mer om hur du blir en samarbetspartner med TWI Institut Skandinavien och därigenom TWI Institute Certifierad Tränare är du välkommen att kontakta oss här.