Certifiering & Priser

Certifiering genom en beprövad metod

Det finns över 1000 anställda som är utbildade och certifierade att leverera TWI 10-timmars kurser internt i företag världen över - med goda resultat. Det visar att TWI-institutets certifieringsprogram fungerar och att det är ett globalt beprövat program. Det fungerar inte bara för svenska verksamheter, utan fungerar för alla typer av organisationer - över länder och kulturer.

TWI är en beprövad metod för att göra organisationer effektivare. Det har funnits länge - och det kommer att fortsätta att fungera länge än. Det kommer att fortsätta att fungera eftersom organisationer består av relationer mellan människor, vilket alltid kräver ett ledningsfokus. TWI är ett sätt att skapa bra och lönsamma relationer mellan organisationens personer genom ett dynamiskt tillvägagångssätt som kan användas i alla organisationer.

Alla våra TWI-tränare har godkänts och certifierats av TWI Institute, USA för att leverera sina TWI- och Toyota KATA-program.

Klicka nedan och läs mer om:

  1. Certifieringsprocess för att använda TWI och KATA internt i företaget
  2. Hur blir du som extern konsultpartner med oss?
  3. Standardpriser för våra tjänster